VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
30.12.2017 - Prvn plkov vlap 2.1, v 16,30 u hasirny. Reflexn prvky, elovky a ppadn NW hole.
17.11.2017 - 23.11. tanrna ani pilates nebudou probhat.
01.10.2017 - Otvrme tanrnu ve tvrtek 5.10. v 17 hodin ve Spolkovm dom. Budeme promtat video z prvnho pedstaven prvorepublikov mdy u pleitosti jarmarku.
16.09.2017 - PILATES opt kad tvrtek od 18 ti hodin ve spolkovm dom.
04.08.2017 - Zveme vs na dal plkov vlap 7. 8. v pondl ve 20.00 sraz u hasirny. tentokrt se jedn o jesete plnk, ale my si nebudeme brt dn rybsk nin, ale turistick hlky, odrazky a pit. ekme vs abychom pozdravili spolen nastupuj


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Pozastaven strnek 30.12.2017

Vzhledem k tomu, e se nepodailo pln rozbhnout nae webovky, rozhodli jsme se, e je cel pepracujeme, co bude vyadovat nkolika tdenn odstaven. A proto jsme zdili na facebooku strnku Volba pro Slavonicko, kde vs budeme informovat o programu, kter pro vs pipravujeme.
O obnoven webovek vs budeme pomoc FB informovat.
Kdo bude potebovat informace jinou cestou, pite prosm vbenesova@iol.cz
Pejeme vem spoustu pjemnch dn ve zdrav, lsce, radosti, hojnosti a hlavn spokojenosti.
Autor : V, Beneov


Program na leden 30.12.2017

Kon rok 2017, byl jak byl, pro kadho znamenal nco jinho, pesto by bylo fajn se s nm s ctou rozlouit a podkovat za to dobr co nm dal. A do toho dalho pojme s hlavou vzhru a v plnm zdrav, radosti a porozumn se opt schzejme a ijme spolen ivot a vzjemn se obohacujme o to dobr, co v ns je :-).
S pnm veho dobrho a zdravho vs zveme na nae pravideln akce ji prvn lednov tden.
2.1. ns ek prvn PLKOV V݊LAP tohoto roku sraz u hasirny v 16,30 a tradin s reflexnmi prvky
4.1. v 17,00 TANRNA pro kadho ve Spolkovm dom
4.1. v 18,00 PILATATES pokrauje i v letonm roce
Autor : V. Beneov


12. plkov vlap 30.11.2017

Zveme vs vechny na 12. plkov vlap, kter jsme z organizanch dvod peloili a na pondl 4.12. Tentokrt pojedeme prvn st autobusem, nebo jsme dostali pozvn do HOGANU ke Knkm do Stlkova. Sraz na autobusovm ndra je v 16,15. S sebou si vezmte prek na opkn a bezpenostn prvky.Zpten cestu budeme absolvovat pouze za svitu luny. Pojte si s nmi udlat hezk pedertovsk vlap.
Autor : V. Beneov


Vnon pnka pro nemocn a osaml - 2. ronk 17.11.2017

Volba pro Slavonicko vyhlauje v rmci ppravy na Vnoce a konec roku AS VNONCH PN PRO NEMOCN A OPUTN LIDI. V loskm roce jsme rozdali spolen s vmi spoustu radosti a pozitivn nlady tm, kte nejsou na Vnoce se svmi blzkmi. Chceme vs i letos podat o spoluprci a celou akci zopakovat. Pnka mete tvoit, sami doma nebo i spolu s nmi. Hotov pnka odevzdvejte prosm na ku ve Slavonicch a pokud pijdete tvoit s nmi tak kad ptek do 10. 12. opt na ku samostatn cel ptek spolu s nmi odpoledne od 14 ti hodin do 17 ti hodin. Akci povaujeme za dal mezigeneran aktivitu. ijeme spolu ve spolenosti a vychzme si vzjemn vstc. Dkuji vem.
Autor : tm VPS


Tanrna 01.10.2017

Volba pro Slavonicko vs zve na prvn TANRNU.
Program: tanrna bude otevena promtnm modn pehldky - kde byla pedstavena mda prvn republiky a to u pleitosti letonho jarmarku.
Pijte do 1. tanrny ve tvrtek 5.10. v 17 hodin a protoe je to i den plku vzpt vrazme i na 10. plkov vlap v 18 ti hodin od hasirny. Jste vichni zvni.

Autor : VB


Ukzka mdy prvn republiky 16.09.2017

Tak se to podailo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dky nkolika nadenm dvatm mte monost shldnout zcela uniktn ukzku mdy z prvn republiky. Povedlo se navzat spoluprci s nov vznikajcm subjektem o oboru dobov mdy a doma u pleitosti Jarmarku se na chvli vrtit do dob minulch.

Po prvn svtov vlce dolo doslova k mdn revoluci. Korzety nahradily podprsenky, dve nepohodln spodnika dostala vzhled hladkho kombin a aty pestaly bt rozdvojen na sukni a ivtek. Obdob prvn republiky dvalo tak pednost splvavm materilm

Zaalo tzv. obdob zkracovn. eny si konen mohly osthat vlasy, nos krat sukn a dokonce nosit kalhoty. Nezbytnm doplkem se stal klobouk, kter se posazoval na piku hlavy a pozdji a tsn nad tl, aby vynikla vlasov vlna nad elem.

Vce na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/228913/chcete-vypadat-jako-hvezdy-serialu-prvni-republika.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
Autor : Marie K.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54©2002-2018 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version