VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
17.11.2016 - Zveme vechny zjemce na pedvnon tvoen, kter probhne v rmci vnonho jarmarku v nedli 27.11. ve spolkovm dom. pijte si zakoupit dekorativn dreky nebo vlastnorun vyrobit nco, co bude vae Vnoce zkrlovat. Tme se na va ast
17.11.2016 - Volba pro Slavonicko se podl na organizaci 1. charitativnho plesu ve Slavonicch. Zajiujeme u tto pleitosti modn pehldku z kousk, kter vlastn charitativn bazrek kapika. Cel veer budou tyto kousky a jet vce ke koupi. Pijte se
20.10.2016 - ukonen NW sezony - chystme pro vs posledn NW vylap a to 28.10. ve 13 hodin. je to ptek, ale svtek, tak vyrazme. Sraz je v ulici Jana iky na kiovatce u pringer.
20.10.2016 - U3V pokrauje. Dal setkn je 21. 10 ve 13,30 v zasedac mstnosti M. Pijte v plnm potu.
28.09.2016 - U3V - zanme opt v ptek 30.9. ve 13,30 v zasedac sni M. Pijte v plnm potu.


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Piltes kad tvrtek v 17 21.11.2016

Pij si rozhbat, prothnout, poslit a uvolnit tlo kad tvrtek v 17,00 do Spolkovho domu (vstup od potoka)

Ztuhlost v tle mnohdy souvis se ztuhlost nejen v mylen, ale i v srdci. Kdy ohb sv tlo, ohb i svou mysl. Cvienm rozproud svoji energii, a tm uvoluje mylenkov bloky a bariry, dochz tak k otevrn novch cest, pleitost a monost.

Pes fyzick tlo si me uvdomit svj zpsob mylen, vzorce chovn a omezen, kter Ti brn t bohat a lep ivot.

Ve chvli, kdy peuje o sv tlo pohybem, due se raduje a zskv svobodu. Zaij totln svobodu v tle, hbej se a dchej, jako kdybys dn tlo neml.

Cvien je vhodn pro vechny!

Podloku na cvien, runk a pit s sebou.
Autor : V. Beneov


VU3V 17.11.2016

Upozorujeme vechny posluchae, e v ptek 18.11. bude vjimen probhat setkn s VU3V v prostorch Institutu. Dkujeme, e meme dodret termn a absolvovat setkn v prostorch institutu.

Dle pipomnm, e ns ek po esti absolvovanch semestrech PROMOCE, kter se uskuten 16. 1. 2017

Promoce je slavnostn akt ukonen danho studijnho programu, pi kterm seniort studenti obdr "Osvden o absolutoriu Univerzity tetho vku" pi Provozn ekonomick fakult esk zemdlsk univerzity v Praze.
Promoce vyjaduje nejen dosaen osobnho spchu dve narozench student, ale tak pleitost jejich rodinnch pslunk, ptel a znmch se slavnostnho aktu zastnit a osobn gratulac vyjdit svm blzkm obdiv a ctu.Autor : V. Beneov


Ukonen Nordic Walking sezny 28.10. 29.10.2016

Sttn svtek jsme oslavili tm, e jsme se vydali na turistick vlap s hlkami. Bylo ndhern slunen poas a my jsme vyrazili kolem rybnk Lomsk, Star, Voral, Ddek kde se na hladin odrely podzimn zbarven stromy z pilehlch les. Bylo teplo, voavo a moc pkn se putovalo ve spolenosti pjemnch lid. Dkuji za pjemn proit odpoledne.
Autor : V. Beneov


Vzpomnka na srpnov cyklovlet 27.10.2016

Cyklistick sezona je u konce i kdy se k, e nen patn poas, ale patn obleen cyklista.
Letos ji neuskutenme dnou vt cykloakci, ohlme se za proitky letonho roku. Akci slo
jedna ne co se te poad, ale uskutennm vletu navtvit jednu z nejhezch cyklostezek
Rakouska. Cyklojzdu pipravil n dlouholet kamard Jirka Bene s jeho manelkou Vou a
prvodcem Rainerem Miksche. Bohuel Jirka ji nen mezi nmi, srpnov zjezd na Murradweg
byl tak vzpomnkou pro ns pro vechny, kdo jsme ho znali.
Po ptihodinov jzd autobusem nae putovn zaalo podveer v obci Muhr. Poas se zdlo
pijateln a tak nic netuce jsme vyrazili na edestikilometrovou cestu do Stadt Muhr. Po
nkolika kilometrech ns vak "dobhl" pvalov d隝 s boukou, kter vydrel a do msta
ubytovn. V dalch dnech se poas umoudilo a ji nm nic nebrnilo prot dal hezk dny.
Projdli jsme alpskou krajinou kolem eky Mur a navtvili jsme msta vetn jejich pamtek. Je
tk popsat ve, co se d vidt ze sedla kola (i kdy to nkdy bol). Kdo chce poznvat, mus se
zastnit.
Autor : Ruda Hjek


jak byl prvn Mrkotn? 09.10.2016

Sobota byla ndhernm dnem pro naplnn naeho cle. Ano, vyhlsili jsme posledn slunen sobotu za den poslednho cyklovletu po vlastn ose s tm, e se sejdeme v Mrkotn. Ze Slavonic sice vyjeli jenom ti cyklist, ale do Mrkotna jich pijelo 33 ( z Jihlavy, Tele, Daic, Horn Cerekve, Nmt nad Oslavou a dalch mst) a jet pr pznivc dorazilo autem. Bylo to fajn setkn a vichni si mli co ci ped nstupem podzimu a dlouh zimn pauzy. Po vynikajcm obd v Restauraci na kovrn jsme byli na radnici pijati starostou p. Porem. Piblil nm souasn ivot v jejich mstysu a umonil nm prohldnout si expozici vnovanou kamenictv v regionu a film, jak v roce 1928 putoval obelisk na Prask hrad. Pot tomto programu se nkte jet vydali na dal poznvac cestu, jin do restaurace a ti z nejvzdlenjch mst se vypravili na cestu dom. Z rozhovor a pchozch evidujeme poadavek o opakovn akce a to nejlpe na dva dny, abychom mohli poznat vce mst v tto oblasti. Vem cyklistkm i cyklistm ze srdce dkuji za ast, i mn bylo s vmi moc dobe a budu se tit, e se na jae opt potkme na njak cyklotrase. Peji vm vem klidn, zdrav a pohodov cel nadchzejc as.
Autor : V. Beneov


Hvzdicov cyklosjezd 1.1O,2016 28.09.2016

Volba pro Slavonicko zve vechny pznivce cykloturistiky na prvn hvzdicov sjezd v Mrkotn. ast potvrdili cyklist z Daic, Tele, Jihlavy, Horn Cerekve a samozejm my ze Slavonic. Pokud se rozhodnete jet s nmi, sejdeme se v sobotu 1.10. v 9,30 na autobusovm ndra a pojedeme jednu cestu asi 27 km. V Mrkotn ns ek obd v Restauraci na kovrn, setkn s pteli, pijet starosty, prohldka expozice na tma kamenictv v Mrkotn a film o vrob a transportu obelisku na Prask hrad.
Co k Wikipedie:
Obelisk na Praskm hrad i t Mrkotnsk monolit je vysok thl tybok monolitick komol jehlan stojc na tetm hradnm ndvo v blzkosti Starho probotstv odhalen u pleitosti vro 10 let od vzniku eskoslovenska v roce 1928. Postaven byl jako pamtnk padlm bhem prvn svtov vlky.[1] Jeho autorem je slovinsk architekt Josip Plenik. Inicitorem a dontorem stavby byl prvn eskoslovensk prezident Tom Garrigue Masaryk. Prvn monolit vylomen v roce 1923 se vak pi nehod na cest rozlomil a bylo nutn vylomit monolit druh.[2] Ten se zdrn povedlo do Prahy dopravit a zatkem listopadu 1928 byl vztyen.[3]

Obelisk vak nebyl dokonen cel, nebo chyblo jeho vrchn ukonen. To bylo doplnno a v roce 1996 na popud eskho prezidenta Vclava Havla.[4]
Autor : V. Beneov


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51©2002-2016 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version