VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
21.07.2017 - Chystme se na Labskou cyklostezku. Autobus pln cyklist pejede do Mlnka a kolem Labe pak ji kad na vlastn pohon a za Drany. Snad nm vyjde poas.
21.07.2017 - Trnujeme na modn pehldku, kter bude 21.7. odpoledne spolu s dalm programem na Nmst Mru ve Slavonicch.
07.07.2017 - Chystme se na cyklozjezd kolem Labe z Mlnka do Dran.
07.07.2017 - Dal plkov vlap 9.7. sraz ve 20 hodin u hasirny. Kad msc probh plnk v jinm znamen zodiaku, pesn opan ne jdou znamen v kalendi, tud tento msc probhne plnk ve znamen Kozoroha, pesn 9.7.2017 ve 06:06 hodin. k se mu
11.05.2017 - 5. plkov vlap 10. 5. v 19, 30 od hasirny.


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


Volba zajiuje Mdn pehldku na charitativn akci 21.07.2017

Volba pro Slavonicko si vzala za kol zajistit mdn pehldku na prodej outfit z Kapiky. Mme pipraveno 10 modelek od 1 - 65 let a jednoho mladho mue a budeme pedvdt 64 model, kter budou pmo ji ten den ke koupi ve Spolkovm dom. V tento den budete moci zakoupit i dal obleen tamt.
Pijte se podvat 21. 7. na nmst Mru do Slavonic. A o jakou akce se jedn?
Charitativn bazrek Kapika Nadi Cigaleov ve spoluprci s mstem Slavonice vs srden zvou na charitativn kulturn akci Dva roky s Kapikou, kter se uskuten v sobotu 22. ervence od 13 hodin na nmst Mru ve Slavonicch. Na programu budou emesln stnky, tvoiv dtsk dlny, malovn na obliej, bohat tombola, mdn pehldka, vystoupen tanen skupiny a dal. Od 18 hodin pak vystoup na nmst Mru hudebn skupina Almost Acoustic a od 20 hodin se uskuten projekce dokument a oteven debata s Naou Cigaleovou. Vstupn na vechny doprovodn programy dobrovoln. Vtek z cel akce bude vnovn na Transplantan jednotku kostn den v Praze Motole.
Autor : V. Beneov


Pt plkov vlap 10. 5. 17 11.05.2017

Ji popt se sela skupina lid, aby spolen vylpla na dal z kopc kolem Slavonic. odtud opt pivtaly dv destky lid kvtinov plnk. trasa vedla po erven, s odbokou na Kadolec, pi vstupu z lesa se opt objevil jasn zc msc a ten nm celou cestu svtil na cestu zpt, kter vedla za Kadolcem , smr Ma a dom. Msc se tentokrt ani na vteinu neschoval, tak jsme si jeho spolenost uvali po celou dobu. Nachodili jsme Km a byli jsme spokojeni s tmto sportovnm vkonem i prodnm kazem.
Autor : V. Beneov


Jak byl druh ronk MEMORILU JIRKY BENEE 11.05.2017

Druh leton zastaven Nordic Walking Tour 2017 se uskutenilo ji tradin v jihoeskch Slavonicch. Leton ronk se konal ji druhm rokem jako Memoril Jirky Benee - vbornho lovka a zakladatele nordic walkingu v esk Kanad.
Nkte astnci se ji v ptek dostavili do Slavonic a prodlouili si tak vkend pln zitk a pjemn proitho volnho asu, kter Slavonice a jejich okol nabz. V sobotu kolem 9 hodiny se za mrnho mrholen zaali trousit prvn zjemci o registraci. Celorepublikov detiv pedpov se pln nenaplnila, poas bylo vskutku aprlov chvilku detk, chvilku krsn slunko, a ke konci vychzky dlouh trati pepadl astnky podn lijk, ale i to ke sportu a turistice pat. Nejsme peci s cukru
astnky pivtal mstostarosta Slavonic Ing. Karel Pavl, kter vzpomenul vldnmi slovy prv na Jirku Benee, svho kamarda, pana uitele a vdy aktivn innho obana Slavonic. Podkoval t celmu realizanmu tmu za ppravu tto pkn akce.
Kolem 11 hodiny vyrazili na rzn dlouh trat v nkolika skupinch za doprovodu zkuen instruktorky seversk chze Vti Beneov a pan Vry Fialov z Infocentra Slavonic. Va za pomoci figuranta - pedsedy eskho klubu nordic walkingu Radka Doui zorganizovala instrukt a krtkou rozcviku. Dopoledn program byl zajitn dtmi z mstn kolky a koly roztoily i se svmi rodii nmst s kruhy hula hoop a cel doprovodn program vtipn tradin moderoval Mra Paln. Super pecky ji tradin poutl a dobrou nladu tvoil DJ Danny.
Trasy byly opt veden jinak ne v minulch letech, a tak se potvrdila skutenost, e okol Slavonic nabz stle nco novho k objevovn. Del trasa cca 12 km vedla letos kolem pevnostnho arelu, Pamtnku elezn opony, Trojmez a pes vhlasnou Ma zpt do Slavonic. Krat trasa byla naplnovna stejnm smrem kolem rybnk Voral, Ddek a zpt na nmst do Slavonic. Ji zanme pomalu plnovat a konzultovat s mstnmi organiztory trasy na pt ronk a urit opt nebudete zklamni.
V odpolednch hodinch v zvru akce probhla tombola slosovn startovnch sel a krtk zhodnocen. Vichni zastnn vetn poadatel, zstupc msta a Informanho centra Slavonice se shodli na tom, e pt rok se sejdeme opt na stejnm mst
Zvltn podkovn pat: generlnmu partnerovi Zdravotn pojiovn ministerstva vnitra R, Vtzslav Beneov, pan Fialov a Ivetce z IC Slavonice, celmu tmu Penzionu Bejkv Mln a hotelu Re ve Slavonicch za perfektn zzem, Volb pro Slavonicko, mstu Slavonice a dalm. Tme se na Vs na dalch akcch eskho klubu nordic walking.

Autor : Gabriela Janouov


Jak bylo ve Velkm Medru_ 17.04.2017

Volba pro Slavonicko zorganizovala cyklorelaxan zjezd do Velkho Medru. Sela se rznorod skupina, st astnk byla z ad cyklist, druh skupina je pznivcem termlnch koupel a dal sbrali keky na slovenskm i maarskm zem. po celou dobu bylo slunen poas. Cyklist najezdilo 100 - 200 km , keka nasbrali sv lovky a termln lzn poslouily vem skupinm. Vichni jsme se vrtili v podku zpt a dvaty neunikla ani velikonon mrskace. Pomladili je nejen slovent chlapci, ale i mut astnci zjezdu. Byl to fajn zjezd a tme se na dal.
Autor : V. Surmkov


Velikonoce v termlnch lznch - pojete s nmi 26.02.2017

Chcete prot Velikonoce jinak n jste zvykl - mete sportovat, relaxovat, bavit se. Velk Medr je na Slovensko - maarskch hranicch a nabz nm jak prostor pro pobyt v termlech, tak turistiku, cyklistiku poznvn novch mst. Ubytovni budeme v penzionech s restaurac a kapelu si vezeme s sebou. Doprava a ubytovn vyjde podle vbru pokoje od 1950 do 2200 a program si urujete sami. Mte zjem se pidat. Volejte, pite, mme jet pr mst. 606 630 399, vbenesova@iol.cz
Autor : VB


Druh leton plnk 09.02.2017

Vydejte se s Volbou pro Slavonicko na dal plkov vlap. Hladov (snn) plnk nastane v sobotu 11. nora.
V noru vtinou padal snh nejsilnji, pokryl vechno a obstarat si potravu bylo pro lidi tm nemysliteln. Nejen pro zvata to bylo obdob hladu. Problmy naich pedk u ns sice netrp, ale pesto se zd definice hladov tou sprvnou. Zima je dlouh, dny stle krtk a temnota vm pomalu zatemuje mysl. Nejernj mylenky vs napadnou prv bhem Hladovho plku, proto nesete doma a vydejte se s nmi na krsnou zimn prochzku. Nezapomete se vybavit reflexnmi prvky. Trasa povede i po silnici.
Tentokrt bylo velmi tk vybrat trasu. Je hodn snhu a ledu na bnch cestch, proto musme jt i po silnici. Jist to zvldneme a a nm to poas dovol budeme mt vce vyuvat cest a pokud to bude mon vyhneme se silnicm.

Autor : V. Beneov


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53©2002-2017 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version