VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
novinkyo nasclenovedokumentyakceprojektygalerieodkazykontakt 
P O T M

B L E S K O V K Y
17.11.2017 - 23.11. tanrna ani pilates nebudou probhat.
01.10.2017 - Otvrme tanrnu ve tvrtek 5.10. v 17 hodin ve Spolkovm dom. Budeme promtat video z prvnho pedstaven prvorepublikov mdy u pleitosti jarmarku.
16.09.2017 - PILATES opt kad tvrtek od 18 ti hodin ve spolkovm dom.
04.08.2017 - Zveme vs na dal plkov vlap 7. 8. v pondl ve 20.00 sraz u hasirny. tentokrt se jedn o jesete plnk, ale my si nebudeme brt dn rybsk nin, ale turistick hlky, odrazky a pit. ekme vs abychom pozdravili spolen nastupuj
04.08.2017 - Zveme vs na dal plkov vlap 7. 8. v pondl ve 20.00 sraz u hasirny. tentokrt se jedn o jesete plnk, ale my si nebudeme brt dn rybsk nin, ale turistick hlky, odrazky a pit. ekme vs abychom pozdravili spolen nastupuj


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

NOVINKY


12. plkov vlap 30.11.2017

Zveme vs vechny na 12. plkov vlap, kter jsme z organizanch dvod peloili a na pondl 4.12. Tentokrt pojedeme prvn st autobusem, nebo jsme dostali pozvn do HOGANU ke Knkm do Stlkova. Sraz na autobusovm ndra je v 16,15. S sebou si vezmte prek na opkn a bezpenostn prvky.Zpten cestu budeme absolvovat pouze za svitu luny. Pojte si s nmi udlat hezk pedertovsk vlap.
Autor : V. Beneov


Vnon pnka pro nemocn a osaml - 2. ronk 17.11.2017

Volba pro Slavonicko vyhlauje v rmci ppravy na Vnoce a konec roku AS VNONCH PN PRO NEMOCN A OPUTN LIDI. V loskm roce jsme rozdali spolen s vmi spoustu radosti a pozitivn nlady tm, kte nejsou na Vnoce se svmi blzkmi. Chceme vs i letos podat o spoluprci a celou akci zopakovat. Pnka mete tvoit, sami doma nebo i spolu s nmi. Hotov pnka odevzdvejte prosm na ku ve Slavonicch a pokud pijdete tvoit s nmi tak kad ptek do 10. 12. opt na ku samostatn cel ptek spolu s nmi odpoledne od 14 ti hodin do 17 ti hodin. Akci povaujeme za dal mezigeneran aktivitu. ijeme spolu ve spolenosti a vychzme si vzjemn vstc. Dkuji vem.
Autor : tm VPS


Tanrna 01.10.2017

Volba pro Slavonicko vs zve na prvn TANRNU.
Program: tanrna bude otevena promtnm modn pehldky - kde byla pedstavena mda prvn republiky a to u pleitosti letonho jarmarku.
Pijte do 1. tanrny ve tvrtek 5.10. v 17 hodin a protoe je to i den plku vzpt vrazme i na 10. plkov vlap v 18 ti hodin od hasirny. Jste vichni zvni.

Autor : VB


Ukzka mdy prvn republiky 16.09.2017

Tak se to podailo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dky nkolika nadenm dvatm mte monost shldnout zcela uniktn ukzku mdy z prvn republiky. Povedlo se navzat spoluprci s nov vznikajcm subjektem o oboru dobov mdy a doma u pleitosti Jarmarku se na chvli vrtit do dob minulch.

Po prvn svtov vlce dolo doslova k mdn revoluci. Korzety nahradily podprsenky, dve nepohodln spodnika dostala vzhled hladkho kombin a aty pestaly bt rozdvojen na sukni a ivtek. Obdob prvn republiky dvalo tak pednost splvavm materilm

Zaalo tzv. obdob zkracovn. eny si konen mohly osthat vlasy, nos krat sukn a dokonce nosit kalhoty. Nezbytnm doplkem se stal klobouk, kter se posazoval na piku hlavy a pozdji a tsn nad tl, aby vynikla vlasov vlna nad elem.

Vce na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/228913/chcete-vypadat-jako-hvezdy-serialu-prvni-republika.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
Autor : Marie K.


Jak byla cyklovprava kolem Labe 06.08.2017

Labsk cyklostezka
Nejvt cyklo akce tto sezony, kterou pod Volba pro Slavonicko, vyla letos na posledn ervencov prodlouen vkend. Za cl jsme si dali projet podl eky Labe nejenom na zem na republiky, ale prothnout trasu jet dl do Nmecka. Ve zaalo ve tvrtek v rannch hodinch, kdy jsme tradin s Jirkou Bastlem vyrazili na trase Slavonice Daice Crkvice a do naeho startovnho msta Mlnk. Tam na ns ekali posledn astnci zjezdu a n poet se ustlil na 46 cyklonadencch. Prvn den jsme s meziprohldkou zvltn smutnho msta Terezn dorazili po asi 56 km do msta Litomice. Tam jsme byli ubytovan v Hostelu U Sv. tpna a trochu pomourn poas vylepilo vborn mstn pivo tpn v Biskupskm pivovaru, pmo v mst naeho ubytovn. Druh den po krtk prohldce litomickho nmst a drobn oprav Rainerova kola jsme u se slunkem pokraovali dl smr Dn. Nenechali jsme si na trase samozejm ujt ani ochutnvku vna v rodinnm vinastv Mikulenkovi, kter le v srdci vinaskho mikroregionu Porta Bohemica. Pan majitel byl na cyklotlupou po rnu lehce zaskoen, ale nakonec to byla pjemn zastvka se sedmi lahvinkami. Jet se zastvkou u hradu Stekov jsme v pohod dojeli do krsnho Dna. Tam Rainer neznmo jak, vyaroval na labsk rovin dsn stoupn, kter se zdlo, e nem konce. Odmnou za namhav zvr trasy nm ale bylo krsn ubytovn v Hotelu U Kaple. Nejkrsnj st naeho putovn na ns ekala tet den. Vyjeli jsme rno po prohldce Thunsk kaple Sv. Jana Nepomuckho s vyerpvajcm vkladem. Cestou jsme projdli asnm krajem esko-Saskho vcarska. Minuli jsme mohutn hrad Knigstein, pod kterm jsme se pevezli na druhou stranu Labe a odpoledne jsme dali troku p turistiky po Saskm vcarsku a pokraovali do cle tetho dne, do Pirny. tvrt den byl nejnronj, protoe jsme museli zvldnout na kole pesn 97 km. Natst jsme to netuili, protoe Rainerova zhadn navigace zsadn pedvd o deset a dvacet km mn, ne je potom skutenost . Cestou jsme proli nmst v Dranech, projeli Mn a astn dojeli do msta naeho poslednho noclehu ve Strehle. Zvren den nm zbyla u jenom pohodov dopoledn trasa ze Strehly do Torgau cca 40 km, kde jsme se odmnili kvou a zkuskem. V jednu hodinu jsme vyreli plni zitk smr domov, netue co ns jet ek. Asi 13 km od hranic s na republikou ns probrala nezvykle pomal jzda autobusu. Po vyhodnocen situace bylo jasn, e dl nejedeme, autobus ml neopravitelnou zvadu. Dky pohotovosti Jirky Bastla i Rainera bylo ve zdrn vyeeno, a i kdy jsme chvlemi vypadali jako koovn Cirkus Humberto, dobr nlada ns neopoutla. Dorazili jsme sice se zpodnm, ale v podku vichni dom plni krsnch zitk a myslme i vbornch sportovnch vkon. Najeli jsme celkem cca 309 km. Dkujeme vem za spolenost, pejeme krsn zbytek lta a tme se zase nkdy na vidnou.


Autor : Da Hudkov


H L E D M E DO B R O V O L N K Y 05.08.2017

Pro dlouhodobj aktivity hledme spolupracovnky, kte se zajmaj o odvn let minulch. Chceme se zapojit do projektu, co se oblkalo kdysi, jak hrla hudba, co se tanilo a v em......Pivtme eny a mue veho vku, vetn mldee a senior. Pojte si s nmi vyzkouet obleen z prvn republiky, poslechnout si tehdej hudbu, mon i zatanit a pedvst tyto poklady ostatnm. Prosm hlaste se na tel 606 630 399 nebo na ku ve Slavonicch. Tme se na prma zbavu.
Autor : V. Beneov


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54©2002-2017 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version